Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie: 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Całkowita wartość projektu (PLN): 978 926,00 zł
Kwota dofinansowania (PLN): 734 194,50 zł
Czas realizacji projektu: lata 2005 – 2007

Celem projektu był rozwój zdolności kulinarnych wśród mieszkańców regionu i umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji lub podwyższenia już posiadanych. W ramach szkolenia, w zależności od posiadanych już kwalifikacji, uczestnicy mogli ukończyć jeden z trzech kursów: Pomocnik kucharza, Kucharz lub Kuchmistrz.