Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
Czas realizacji projektu: rok 2011

Głównym celem projektu było formalne potwierdzanie kwalifikacji zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny, osób pracujących i niepracujących mieszkających na terenie województwa śląskiego, chcących z własnej inicjatywy je uzupełnić lub podwyższyć poprzez zdanie egzaminu państwowego (na tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza). Projekt miał na celu potwierdzenie posiadanych kwalifikacji wśród 200 uczestników projektu, w tym 80 kobiet od 1 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. w zawodach: Kucharz małej gastronomii – 30 osób na tytuł zawodowy mistrza, Murarz – 40 osób, w tym 10 na tytuł zawodowy mistrza i 30 na tytuł zawodowy, Operator obrabiarek skrawających – 20 osób, w tym 15 na tytuł zawodowy mistrza i 5 na tytuł zawodowy, Posadzkarz – 11 osób, w tym 1 na tytuł zawodowy mistrza i 10 na tytuł zawodowy i Sprzedawca – 91 osób na tytuł zawodowy mistrza.