Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w CKZ

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego:

Lp.
Nazwa składnika
Numer inwentarzowy
Ilość
Data zakupu
Uwagi do stanu technicznego
Sposób zagospodarowania
Wartość rynkowa
1
Zestaw komputerowy
I-A/013-491B/68 I-A/013-487B/68
1
10.12.2009
Przestarzały technologicznie, uszkodzony zasilacz
Administracja CKZ – Sekretariat
259,75 zł
2
MS Windows XP
1
10.12.2009
Oprogramowanie przestarzałe
Administracja CKZ – Sekretariat
55,00 zł
3
MS Office 2007
1
10.12.2009
Oprogramowanie przestarzałe
Administracja CKZ – Sekretariat
165,00 zł
4
Drukarka laserowa Brother HL-5340DL
I-A/013-491B/78 I-A/013-487B/78
1
13.12.2012
Uszkodzona nagrzewnica oraz zużyty bęben światłoczuły
Administracja CKZ – Księgowość
64,23 zł
5
Mysz komputerowa
Ewidencja ilościowa
5
03.04.2017
Uszkodzona
Administracja CKZ
5,00 zł

Wniosek należy składać w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w sekretariacie CKZ lub przesłać na adres: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, ul. HALLERA 6, 41-709 RUDA ŚLĄSKA

Wnioski powinny zawierać:

  • dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę,
  • wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą,
  • ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego