Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w CKZ

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego:

Lp.
Nazwa składnika
Numer inwentarzowy
Ilość
Data zakupu
Uwagi do stanu technicznego
Sposób zagospodarowania
Wartość rynkowa
1
Szafa biurowa
III-G/013-808M/37
1
01.01.2011
Uszkodzona
Warsztat Szkoleniowy nr 2 ul. Gliniana 2, 41-711 Ruda Śląska
350,50 zł
2
Szafa biurowa
III-G/013-808M/38
1
01.01.2011
Uszkodzona
Warsztat Szkoleniowy nr 2 ul. Gliniana 2, 41-711 Ruda Śląska
350,50 zł
3
Szafa biurowa
III-G/013-808M/39
1
01.01.2011
Uszkodzona
Warsztat Szkoleniowy nr 2 ul. Gliniana 2, 41-711 Ruda Śląska
350,50 zł

Wniosek należy składać w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w sekretariacie CKZ lub przesłać na adres: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, ul. HALLERA 6, 41-709 RUDA ŚLĄSKA

Wnioski powinny zawierać:

  • dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę,
  • wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą,
  • ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego