Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w CKZ

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego:

Lp.
Nazwa składnika
Numer inwentarzowy
Ilość
Data zakupu
Uwagi do stanu technicznego
Sposób zagospodarowania
Wartość rynkowa
1
Drukarka laserowa E260d 34SO112
V-0/013-491B/57/PI V-0/013-487B/57/PI
1
BO 2011
Zużyty bęben światłoczuły
Pracownia mechatroniczna
45,70 zł
2
Samsung – Monitor
Ewidencja ilościowa
1
17.06.2016
Uszkodzony
Pracownia internetowa
15,00 zł
3
Router Linksys WRT54GL-EU Linux
Ewidencja ilościowa
1
12.05.2011
Uszkodzony
Ośrodek Pozaszkolnych Form Kształcenia
5,00 zł

Wniosek należy składać w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w sekretariacie CKZ lub przesłać na adres: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, ul. HALLERA 6, 41-709 RUDA ŚLĄSKA

Wnioski powinny zawierać:

  • dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę,
  • wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą,
  • ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego