Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w CKZ

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego:

Lp.
Nazwa składnika
Numer inwentarzowy
Ilość
Data zakupu
Uwagi do stanu technicznego
Sposób zagospodarowania
Wartość rynkowa
1
Maszynka Moser
I-F/013-808E/74 I-F/013-809E/74
1
07.05.2014
Uszkodzenie mechaniczne
Strzyżenie męskie – Pracownia fryzjerska
50,00 zł
2
Maszynka Moser
I-F/013-808E/65 I-F/013-809E/65
1
07.2013
Uszkodzenie mechaniczne ostrzy maszynki
Strzyżenie męskie – Pracownia fryzjerska
50,00 zł
3
Prostownica parowa z jonizacją FOX
IV-F/013-X/BO2018/6
1
01.2011
Uszkodzenie mechaniczne płytek
Prostowanie włosów – Pracownia fryzjerska
50,00 zł
4
Suszarka hełmowa
I-F/013-808E/88 I-F/013-809E/88
1
29.04.2015
Uszkodzenie mechaniczne statywu i hełmu suszarki
Suszenie włosów – Pracownia fryzjerska
50,00 zł

Wniosek należy składać w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w sekretariacie CKZ lub przesłać na adres: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, ul. HALLERA 6, 41-709 RUDA ŚLĄSKA

Wnioski powinny zawierać:

  • dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę,
  • wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą,
  • ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego