W dniu 20 lutego 2020 roku przeprowadzono postępowanie w formie konkursu na stanowisko referent. Postępowanie przeprowadziła Komisja rekrutacyjna w składzie:

  1. Barbara Orłowska – wicedyrektor CKZ – przewodniczący Komisji
  2. Krzysztof Ratka – kierownik Warsztatu nr 2 CKZ – członek komisji
  3. Bożena Surma – referent – członek komisji

Do konkursu przystąpiła jedna osoba:

  1. Pani Sabina Grim

Po analizie formalnej złożonych dokumentów oraz w wyniku przeprowadzonej rozmowy rekrutacyjnej Komisja stwierdziła jednogłośnie, że Pani Sabina Grim jest merytorycznie przygotowana oraz ma odpowiednie doświadczenie zawodowe do pełnienia funkcji referenta. Komisja rekomenduje Dyrektorowi CKZ do zatwierdzenia na stanowisko referenta Panią Sabinę Grim.

Szczegółowe informacje o konkursie kandydaci mogą uzyskać pod adresem: Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 248-73-80. Osoba udzielająca informacji: Barbara Orłowska.

Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko