Tytuł zamówienia: Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej na rok 2020  

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony  

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Ogłaszający: Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska

Termin składania ofert: 03.12.2019, godzina 10:00

Numer zgłoszenia: CKZ.2701.1.2019  

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: 01.01.2020 – 31.12.2020

Kryteria oceny ofert: cena ofertowa 100%

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

 • 03100000-2 – Produkty rolnictwa i ogrodnictwa
 • 03142500-3 – Jaja
 • 03200000-3 – Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
 • 15000000-8 – Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
 • 15100000-9 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
 • 15200000-0 – Ryby przetworzone i konserwowane
 • 15220000-6 – Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
 • 15300000-1 – Owoce, warzywa i podobne produkty
 • 15320000-7 – Soki owocowe i warzywne
 • 15331170-9 – Warzywa mrożone
 • 15400000-2 – Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
 • 15500000-3 – Produkty mleczarskie
 • 15600000-4 – Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
 • 15800000-6 – Różne produkty spożywcze
 • 15810000-9 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
 • 15911000-7 – Napoje spirytusowe
Nr zadania częściowego
Opis i nazwa zadania
Liczba otrzymanych ofert
Liczba odrzuconych ofert
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia
Cena wybranej oferty
1
Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
1
0
Sklep Spożywczy PHU MARO Marek Nowak ul. Główna 1A 41-710 Ruda Śląska
39173.00
2
Ryby
1
0
Sklep Spożywczy PHU MARO Marek Nowak ul. Główna 1A 41-710 Ruda Śląska
9427.00
3
Produkty mleczarskie, jaja
1
0
Sklep Spożywczy PHU MARO Marek Nowak ul. Główna 1A 41-710 Ruda Śląska
24187.50
4
Różne produkty spożywcze, produkty przemiału ziarna, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, warzywa przetworzone
1
0
Sklep Spożywczy PHU MARO Marek Nowak ul. Główna 1A 41-710 Ruda Śląska
29811.76
5
Pieczywo
2
0
Sklep Spożywczy PHU MARO Marek Nowak ul. Główna 1A 41-710 Ruda Śląska
5777.00
6
Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa
1
0
Sklep Spożywczy PHU MARO Marek Nowak ul. Główna 1A 41-710 Ruda Śląska
40096.50
7
Soki, napoje, napoje alkoholowe
1
0
Sklep Spożywczy PHU MARO Marek Nowak ul. Główna 1A 41-710 Ruda Śląska
11099.50

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia