W sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska można odebrać świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Do odbioru wymagany jest dokument tożsamości ze zdjęciem.

Świadectwa wydawane będą w:

  • czwartek 03.09.2020 – kwalifikacja AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
  • piątek 04.09.2020 – kwalifikacja MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

Świadectwo może odebrać także osoba posiadająca pisemne upoważnienie.

Osoba odbierająca świadectwo winna mieć zasłonięte usta i nos.

Osoby z objawami choroby oraz osoby przebywające na kwarantannie lub w izolacji proszone są o nieodbieranie świadectw.

Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie