Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej informuje, że z początkiem kwietnia 2020 r. przestanie funkcjonować domena internetowa www.ckprsl.pl. Wszystkie osoby odwiedzające naszą stronę internetową zachęcamy do korzystania już teraz z nowego adresu internetowego www.ckz-ruda.pl.

Równocześnie zmianie uległy wszystkie adresy elektronicznych skrzynek pocztowych dotychczas funkcjonujących w placówce. Prosimy o kierowanie korespondencji mailowej na nowe adresy e-mail.

Nazwa warsztatu / Pełniona funkcja
Imię i nazwisko
Andres skrzynki pocztowej
Numer telefonu
Sekretariat główny
sekretariat@ckz-ruda.pl
(32) 248-73-80
Ośrodek pozaszkolnych form kształcenia
osrodek@ckz-ruda.pl
(32) 340-49-18
Warsztat mechaniczny
(32) 248-73-80 wew. 36
Warsztat gastronomiczny – 41-711 Ruda Śląska, ul. Gliniana 2
gastronomiczny-gliniana@ckz-ruda.pl
(32) 340-74-24
Warsztat gastronomiczny – 41-707 Ruda Śląska, ul. Oświęcimska 90
gastronomiczny-oswiecimska@ckz-ruda.pl
(32) 243-75-70
Warsztat samochodowo-budowlany
samochodowy@ckz-ruda.pl
(32) 243-91-30
Warsztat usługowy
(32) 248-73-80 wew. 29
Wicedyrektor
Barbara Orłowska
barbara.orlowska@ckz-ruda.pl
(32) 248-73-80 wew. 24
Wicedyrektor
Joachim Grim
joachim.grim@ckz-ruda.pl
(32) 340-49-18
Kierownik warsztatu mechanicznego
Rafał Pawlik
rafal.pawlik@ckz-ruda.pl
(32) 248-73-80 wew. 36
Kierownik warsztatu gastronomicznego
Krzysztof Ratka
krzysztof.ratka@ckz-ruda.pl
(32) 340-74-24
Kierownik warsztatu samochodowo-budowlanego
Piotr Wolny
piotr.wolny@ckz-ruda.pl
(32) 243-91-30
Kierownik warsztatu uslugowego
Katarzyna Klimek
katarzyna.klimek@ckz-ruda.pl
(32) 248-73-80 wew. 26
Pedagog szkolny
Beata Matyja
pedagog@ckz-ruda.pl
(32) 340-49-18
Inspektor ochrony danych
Łukasz Ocipka
inspektor@ckz-ruda.pl
(32) 340-49-18
Koordynator projektu
Jan Górny
jan.gorny@ckz-ruda.pl
(32) 248-73-80 wew. 24
Główny księgowy
(32) 248-73-80 wew. 28
Księgowość
(32) 248-73-80 wew. 35
Kadry i płace
(32) 248-73-80 wew. 30
Fax
(32) 248-73-80 wew. 22