Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej informuje, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zakwalifikowaniem Powiatu Ruda Śląska do strefy czerwonej od dnia 19 października 2020 r. zajęcia na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników oraz zajęcia teoretyczne na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odbywają się w formie zdalnej za pomocą platformy e-learningowej Moodle.
Powyższe obostrzenia nie dotyczą zajęć praktycznych, dla których w dalszym ciągu kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej.

Wszyscy uczniowie, którzy nie otrzymali na własne prywatnie skrzynki pocztowe danych dostępowych do platformy e-learningowej Moodle proszeni są o kontakt pod numerem telefonu (32) 340 49 18 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem inspektor@ckz-ruda.pl

Treść ogłoszenia