Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej informuje, iż zatrudni nauczycieli teoretycznej oraz praktycznej nauki zawodu w branżach:

  • budowlanej,
  • mechanicznej (ze szczególnym uwzględnieniem operatora obrabiarki CNC),
  • motoryzacyjnej.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; praca od poniedziałku do piątku, między godzinami 8.00 – 20.00, elastyczny czas pracy.

Pełny etat to 18 – 20 godzin / tydzień.

Możliwość pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, jak i nadgodzinach.

Wynagrodzenie uzależnione od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Możliwość zatrudnienia również w kolejnym roku szkolnym.

Wykształcenia i kwalifikacje zgodne z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji nauczycieli (Dz. U. 2017.1575 z późn. zm.) tj:

  1. wyższe magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz przygotowanie pedagogiczne lub studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz przygotowanie pedagogiczne, lub studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz przygotowanie pedagogiczne,
  2. wyższe pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz przygotowanie pedagogiczne lub studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu, oraz przygotowanie pedagogiczne.
  3. średnie – świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie pedagogiczne, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać,
  4. tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać oraz przygotowanie pedagogiczne

Ogłoszenie o naborze