Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet: XII. Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego
Całkowita wartość projektu (PLN): 1 777 742,57 zł
Kwota dofinansowania (PLN): 1 511 081,19 zł
Czas realizacji projektu: rok 2018
Strona internetowa projektu: https://ckz-ruda.pl/modernizacja_pracowni_praktycznej_nauki_zawodu/subpages/oprojekcie.php

Projekt polegał na modernizacji i wyposażeniu 5 pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, obejmujących swym zakresem branżę elektryczną, gastronomiczną, fryzjerską oraz handlową. Głównym celem projektu był wzrost kompetencji uczniów poprzez inwestycje w infrastrukturę służącą zwiększeniu szans na lokalnym i regionalnym rynku pracy.