DYREKTOR

Obraz raphaelsilva z Pixabay

JAN LOMANIA

Jan Lomania objął funkcję dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej 2 stycznia 2001 roku. Następnie w wyniku połączenia Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego od 1 września 2008 roku pełnił funkcję dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej. Obecnie po wejściu w życie zmian w ustawie Prawo Oświatowe od 1 września 2019 roku piastuje stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej.

WICEDYREKTORZY

Obraz raphaelsilva z Pixabay

BARBARA ORŁOWSKA

barbara.orlowska@ckz-ruda.pl

(32) 248-73-80 wew. 24

Obraz raphaelsilva z Pixabay

ELŻBIETA WOJTOWICZ

elzbieta.wojtowicz@ckz-ruda.pl

(32) 340-49-18

KIEROWNICY

Obraz raphaelsilva z Pixabay

WARSZTAT MECHANICZNY 

RAFAŁ PAWLIK

rafal.pawlik@ckz-ruda.pl

(32) 248-73-80 wew. 36

Obraz raphaelsilva z Pixabay

WARSZTAT GASTRONOMICZNY 

KRZYSZTOF RATKA

krzysztof.ratka@ckz-ruda.pl

(32) 340-74-24

Obraz raphaelsilva z Pixabay

WARSZTAT USŁUGOWY 

KATARZYNA KLIMEK

katarzyna.klimek@ckz-ruda.pl

(32) 248-73-80 wew. 26

Obraz raphaelsilva z Pixabay

WARSZTAT SAMOCHODOWO-BUDOWLANY 

PIOTR WOLNY

piotr.wolny@ckz-ruda.pl

(32) 243-91-30