Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego:

Lp. Nazwa składnika Numer inwentarzowy Ilość Data zakupu Uwagi do stanu technicznego Sposób zagospodarowania Wartość rynkowa
1 Szlifierka ostrzałka - 1 01.01.2011 r. Sprawna, łożyska do wymiany Warsztat Samochodowo–Budowlany, ul. Ks. Ludwika Tunkla 147, 41-707 Ruda Śląska 100 zł
2 Piła taśmowa przenośna - 1 01.01.2011 r. Sprawna, prowadnice do wymiany Warsztat Samochodowo–Budowlany, ul. Ks. Ludwika Tunkla 147, 41-707 Ruda Śląska 150 zł
3 Frezarka łańcuchowa - 1 01.01.2011 r. Zdekompletowana Warsztat Samochodowo–Budowlany, ul. Ks. Ludwika Tunkla 147, 41-707 Ruda Śląska 250 zł
4 Stół pod tokarkę - 1 01.01.2011 r. Ślady użytkowania Warsztat Samochodowo–Budowlany, ul. Ks. Ludwika Tunkla 147, 41-707 Ruda Śląska 50 zł
5 Tokarka uniwersalna specjalna OWS 1 RP1967 IV-T/013-415U/6 1 01.01.2011 r. Sprawna, elementy zużyte Warsztat Samochodowo–Budowlany, ul. Ks. Ludwika Tunkla 147, 41-707 Ruda Śląska 400 zł
6 Tokarka pociągowa typ TPD-175 400/011090 IV-T/011-410 U/3 1 01.01.2011 r. Łożyska do wymiany, przerobiona na tokarkę do drewna Warsztat Samochodowo–Budowlany, ul. Ks. Ludwika Tunkla 147, 41-707 Ruda Śląska 300 zł

Wniosek należy składać w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w sekretariacie CKZ lub przesłać na adres:

Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Gen. Hallera 6
41-709 Ruda Śląska

Wnioski powinny zawierać:

  • dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres i siedzibę,
  • wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą,
  • ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego.