Nabór na wolne stanowisko pracy Nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej informuje, iż zatrudni nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zawodach:

  • operator obrabiarki skrawającej,
  • elektryk,
  • mechanik samochodowy,
  • kucharz.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od 1 września 2023 r.
Praca od poniedziałku do piątku, między godzinami 8.00 - 20.00, elastyczny czas pracy.
Pełny etat to 20 godzin / tydzień.
Możliwość pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, jak i w nadgodzinach.
Wynagrodzenie uzależnione od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.
Możliwość zatrudnienia również w kolejnym roku szkolnym.
Wykształcenie i kwalifikacje zgodne z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215.) oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji nauczycieli (Dz.U.2017.1575 z późn. zm.) tj:

  1. wyższe magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz przygotowanie pedagogiczne lub studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz przygotowanie pedagogiczne, lub studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz przygotowanie pedagogiczne,
  2. wyższe pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz przygotowanie pedagogiczne lub studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu, oraz przygotowanie pedagogiczne.
  3. średnie - świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie pedagogiczne, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać,
  4. tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać oraz przygotowanie pedagogiczne.

 

Załączniki