Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko referent

W dniu 25 lutego 2022 roku przeprowadzono postępowanie w formie konkursu na stanowisko referent. Postępowanie przeprowadziła Komisja rekrutacyjna w składzie:

  1. Elżbieta Wojtowicz – wicedyrektor – przewodniczący komisji
  2. Krzysztof Ratka – kierownik Warsztatu nr 2 – członek komisji
  3. Bożena Surma – referent – członek komisji

Do konkursu przystąpiła jedna osoba:

  1. Pani Barbara Nieborowska

Po analizie formalnej złożonych dokumentów oraz w wyniku przeprowadzonej rozmowy rekrutacyjnej Komisja stwierdziła jednogłośnie, że Pani Barbara Nieborowska jest merytorycznie przygotowana oraz ma odpowiednie doświadczenie zawodowe do pełnienia funkcji referenta. Komisja rekomenduje Dyrektorowi CKZ do zatwierdzenia na stanowisko referenta Panią Barbarę Nieborowską.

Szczegółowe informacje o konkursie kandydaci mogą uzyskać pod adresem: Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska lub telefonicznie: (032) 248 73 80. Osoba udzielająca informacji: Elżbieta Wojtowicz.

ZAŁĄCZNIKI