Nr sprawy: CKZ.2701.2.2021

Data zmiany umowy: 20-06-2022

Podstawa prawna zmiany umowy: art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

Przyczyny dokonania zmian umowy: Na wniosek Wykonawcy, w oparciu o przedstawioną dokumentację, w tym dane GUS dotyczące gwałtownego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z miesiącem grudniem 2021 r, przeprowadzono negocjacje cenowe. Przyczyną zmian jest nieprzewidziana światowa sytuacja gospodarcza, zmieniająca się pod wpływem działań wojennych na Ukrainie, a wywołująca wysoką inflację, wahania i niestabilność cen rynkowych.

Krótki opis zmiany umowy: Zmiana umowy dotyczy wzrostu cen przedmiotu umowy w stosunku do cen ofertowych w wysokości 22,46% netto.

Wartość zmiany: 4755,03 zł