Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.:„Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej na rok 2022.”

Nr sprawy: CKZ.2701.2.2021

Otwarcie ofert w dniu 23.11.2021 r., godz. 11:00

Nr ofertyNazwa i adres WykonawcyCena ofertowa zamówienia brutto Część Nr 1 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsneCena ofertowa zamówienia brutto Część Nr 2 RybyCena ofertowa zamówienia brutto Część Nr 3 Produkty mleczarskie, jajaCena ofertowa zamówienia brutto Część Nr 4 Różne produkty spożywcze, produkty przemiału ziarna, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, warzywa przetworzoneCena ofertowa zamówienia brutto Część Nr 5 PieczywoCena ofertowa zamówienia brutto Część Nr 6 Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwaCena ofertowa zamówienia brutto Część Nr 7 Soki, napoje, napoje alkoholowe
 1. PPHU Zakład Masarski s.c. Stanisław, Henryka Ośliźlok ul. Powstańców Śląskich 24 44-348 Skrzyszów 28 590,87 zł - - - - - -
2. Sklep Spożywczy PHU MARO Marek Nowak ul. Główna 1A 41-710 Ruda Śląska Sklep Nr 3, ul. Ks. J. Niedzieli 51A 39 538,00 6 942,00 25 831,00 35 326,50 7 455,00 40 847,30 9 345,00