ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA dla zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwota wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) dla zapytania ofertowego: Remont dachu w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, przy ul. Hallera 6 – etap II

Znak sprawy: CKZ.2700.02.2023

Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert dla zapytania ofertowego Remont dachu w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, przy ul. Hallera 6 – etap II, zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

 1. MET Michał Piekarz
  ul. św. Jana 11/4
  40-012 Katowice
  cena ofertowa: 67 800,00 zł brutto
 2. Zakład Remontowo – Budowlany „KLATBUD” – Krzysztof Klatka
  ul. Wojska Polskiego 79
  41-603 Świętochłowice
  cena ofertowa: 59 900,00 zł brutto
 3. F.H.U. PRAGMA SYSTEM Arkadiusz Świtała
  ul. 11 Listopada 61/18
  41-500 Chorzów
  cena ofertowa: 65 500,00 zł brutto
 4. LP – System Usługi Budowlane
  ul. Sportowców 32
  41-711 Ruda Śląska
  cena ofertowa: 68 200,00 zł brutto

Kierując się kryteriami określonymi w zaproszeniu do składania ofert (cena ofertowa: 100%), Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, wybiera ofertę złożoną przez firmę: 

Zakład Remontowo – Budowlany „KLATBUD” – Krzysztof Klatka
ul. Wojska Polskiego 79
41-603 Świętochłowice
cena ofertowa: 59 900,00 zł brutto

Przewiduje się zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia z dniem 22.05.2023 r.

Załączniki