Znak sprawy: CKZ.2700.12.2021

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA dla zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych (bez podatku od towarów i usług) prowadzone z wyłączeniem stosowania Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129, z późn.zm.). dla zapytania ofertowego: Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych, demontaż i montaż w innej lokalizacji dwóch jednostek zewnętrznych wraz z naprawą istniejącej klimatyzacji oraz dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska

Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na „Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych, demontaż i montaż w innej lokalizacji dwóch jednostek zewnętrznych wraz z naprawą istniejącej klimatyzacji oraz dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska” do Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

 1. HER-KLIMA Małgorzata Hermanek,
  ul. Reja 4e/6,
  44-200 Rybnik,
  cena ofertowa: 13 407,00 zł
 2. THERMBUD Sp. z o.o.,
  ul. Sławka 38B,
  40-833 Katowice,
  cena ofertowa: 13 899,00 zł
 3. FRICOLD Tomasz Barczok,
  ul. Władysława Jagiełły 14,
  41-707 Ruda Śląska,
  cena ofertowa: 14 206,50 zł
 4. UNITEN Katarzyna Rusinowska,
  ul. Jana Pawła II 3a,
  41-709 Ruda Śląska,
  cena ofertowa: 14 327,04 zł
 5. Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „HEATING” s.c. E.Kapska, M. Kapski,
  ul. Startowa 65,
  43-309 Bielsko-Biała,
  cena ofertowa: 18 327,00 zł

Kierując się kryteriami określonymi w zaproszeniu do składania ofert (cena ofertowa: 100%), Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, wybiera ofertę złożoną przez firmę HER-KLIMA Małgorzata Hermanek, ul. Reja 4e/6, 44-200 Rybnik, cena ofertowa: 13 407,00 zł