ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA dla zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych (bez podatku od towarów i usług) prowadzone z wyłączeniem stosowania Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz.1919, z późn.zm.).

dla zapytania ofertowego: Zakup wózka widłowego używanego dla celów praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na „Zakup wózka widłowego używanego dla celów praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej” zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

  1. LINDE Material Handling Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 59, 03-044 Warszawa, cena ofertowa: 46 740,00 zł brutto
  2. WOMAR S.C Wojciech Hołyński, Marcin Kwoka, ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice, cena ofertowa: 40 405,50 zł brutto
  3. „RAK” Łukasz Rak, ul. Drogowców 33/35A, 42-202 Częstochowa, cena ofertowa: 38 745,00 zł brutto

Kierując się kryteriami określonymi w zaproszeniu do składania ofert (cena ofertowa: 100%), Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, wybiera ofertę złożoną przez firmę „RAK” Łukasz Rak, ul. Drogowców 33/35A, 42-202 Częstochowa, cena ofertowa: 38 745,00 zł brutto

Przewiduje się zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia z dniem 02.06.2021 r.