ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej niż kwota wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert dla zapytania ofertowego na:

Część I: „Remont i wymiana podłóg wraz z malowaniem pokoi w budynku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Hallera 6”, znak sprawy CKZ.2700.06.2024, zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

 1. Zakład Remontowo – Budowlany „KLATBUD” – Krzysztof Klatka
  ul. Wojska Polskiego 79
  41-603 Świętochłowice
  cena ofertowa: 36 715,50 zł brutto

Część II: „Wykonanie lamperii w korytarzu w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Planty Kowalskiego 3”, znak sprawy CKZ.2700.05.2024, zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

 1. Zakład Remontowo – Budowlany „KLATBUD” – Krzysztof Klatka
  ul. Wojska Polskiego 79
  41-603 Świętochłowice
  cena ofertowa: 41 205,00 zł brutto

Kierując się kryteriami określonymi w zaproszeniu do składania ofert (cena ofertowa: 100%), Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, wybiera ofertę złożoną przez firmę: 

Zakład Remontowo – Budowlany „KLATBUD” – Krzysztof Klatka
ul. Wojska Polskiego 79
41-603 Świętochłowice

cena ofertowa: 36 715,50 zł brutto dla Część I: „Remont i wymiana podłóg wraz z malowaniem pokoi w budynku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Hallera 6.”,

cena ofertowa: 41 205,00 zł brutto dla Części II: „Wykonanie lamperii w korytarzu w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Planty Kowalskiego 3.”

Przewiduje się zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia z dniem 20.06.2024 r.

Załączniki