Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego informuje, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023 będą:

  • 14 października 2022 r.,
  • 31 października 2022 r.,
  • 2 maja 2023 r.,
  • 9 czerwca 2023 r.