Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej informuję, że

  1. zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu, odbywające się w Centrum, będą realizowane stacjonarnie w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze do 16 godzin tygodniowo;
  2. zajęcia teoretyczne prowadzone w ramach turnusów dokształcania teotetycznego młodocianych pracowników począwszy od dnia 31 stycznia 2022 r. prowadzone będą zdalnie na platformie Moodle do czasu ich zakończenia;
  3. zajęcia teoretyczne prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzone będą zdalnie na platformie Moodle, zaś zajęcia praktyczne będą realizowe stacjonarnie według obowiązujących dotychczas zasad.