Centrum Kształcenia Zawodowego informuje, że dzień 04.06.2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w tym czasie prowadził będzie Warsztat gastronomiczny, ul. Gliniana 2, 41-711 Ruda Śląska.