W sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej można odebrać świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Do odbioru wymagany jest dokument tożsamości ze zdjęciem.

Świadectwa wydawane będą w:

  • poniedziałek 12.04.2021 r. – kwalifikacja AU.26
  • wtorek 13.04.2021 r. – kwalifikacja TG.07

Świadectwo może odebrać także osoba posiadająca pisemne upoważnienie.

Osoba odbierająca świadectwo winna mieć zasłonięte usta i nos. Osoby z objawami choroby oraz osoby przebywające na kwarantannie lub w izolacji proszone są o nieodbieranie świadectw.

Proszę o odbiór świadectw jedynie w wyznaczonych terminach. Nie ma możliwości wysyłki świadectw.