Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od 26 kwietnia 2021 r. wznawiamy zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej dla uczniów wszystkich klas.

Zajęcia będą odbywać się w reżimie sanitarnym zgodnie z harmonogramem obowiązującym przed wiosenną przerwą świąteczną. W przypadku pytań proszę kontaktować się z danym warsztatem, w którym odbywają się zajęcia.

W sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej można odebrać świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Do odbioru wymagany jest dokument tożsamości ze zdjęciem.

Świadectwa wydawane będą w:

  • poniedziałek 12.04.2021 r. – kwalifikacja AU.26
  • wtorek 13.04.2021 r. – kwalifikacja TG.07

Świadectwo może odebrać także osoba posiadająca pisemne upoważnienie.

Osoba odbierająca świadectwo winna mieć zasłonięte usta i nos. Osoby z objawami choroby oraz osoby przebywające na kwarantannie lub w izolacji proszone są o nieodbieranie świadectw.

Proszę o odbiór świadectw jedynie w wyznaczonych terminach. Nie ma możliwości wysyłki świadectw.

Serdecznie witamy na nowej stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej. Zmiany, które wprowadziliśmy mają za zadanie dostosować stronę internetową placówki do wymagań Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Informujemy, że prace nad stroną wciąż trwają dlatego zamieszczone informacje mogą być niekompletne. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.