DANE KONTAKTOWE

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych i realizacją swoich praw można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych panem Łukaszem Ocipka w następującej formie:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: inspektor@ckz-ruda.pl,
  • listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Gn. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH