INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 16.12.2020 r. godz. 10.10

Oznaczenie sprawy: CKZ.2701.1.2020

Przetarg nieograniczony: Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej na rok 2021

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 160 971,00 zł brutto w tym:

Nr zadania częściowego
Opis i nazwa zadania
Kwota brutto, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania częściowego
1
Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
39 761,00
2
Ryby
9 568,40
3
Produkty mleczarskie, jaja
24 692,40
4
Różne produkty spożywcze, produkty przemiału ziarna, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, warzywa przetworzone
30 586,20
5
Pieczywo
5 863,70
6
Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa
40 784,20
7
Soki, napoje, napoje alkoholowe
9 715,10
Lp
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena brutto zad. Nr 1
Cena brutto zad. Nr 2
Cena brutto zad. Nr 3
Cena brutto zad. Nr 4
Cena brutto zad. Nr 5
Cena brutto zad. Nr 6
Cena brutto zad. Nr 7
1
Sklep Spożywczy PHU MARO Marek Nowak, ul. Główna 1A, 41-710 Ruda Śląska
38 214,00
9 509,00
24 891,50
32 126,86
5 902,60
40 597,50
9 508,50

Termin realizacji: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Warunki płatności: zgodnie z zapisami wzoru umowy

Okres gwarancji: Wykonawca udziela gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonej żywności do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia określonych na czytelnych etykietach. Zamawiający wymaga, aby dostarczane produkty posiadały co najmniej 3/5 terminu upływu ważności oznaczonej w dniach na opakowaniu przez producenta, a jeżeli producent nie podaje na opakowaniu terminu ważności wyrażonej w dniach, a jedynie końcowy termin przydatności do spożycia, wówczas produkty te muszą posiadać co najmniej 3/5 terminu upływu ważności odpowiadającemu terminom ważności stosowanym w obrocie handlowym dla podobnych produktów.

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie