INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 03.12.2019 r. godz. 10.10

Oznaczenie sprawy: CKZ.2701.1.2019

Przetarg nieograniczony: Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej na rok 2020

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 150 148,00 zł brutto w tym:

Nr zadania częściowego
Opis i nazwa zadania
Kwota brutto, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania częściowego
1
Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
32 607,00
2
Ryby
9 357,00
3
Produkty mleczarskie, jaja
24 445,00
4
Różne produkty spożywcze, produkty przemiału ziarna, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, warzywa przetworzone
29 520,00
5
Pieczywo
5 319,00
6
Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa
37 879,00
7
Soki, napoje, napoje alkoholowe
11 021,00
Lp
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena brutto zad. Nr 1
Cena brutto zad. Nr 2
Cena brutto zad. Nr 3
Cena brutto zad. Nr 4
Cena brutto zad. Nr 5
Cena brutto zad. Nr 6
Cena brutto zad. Nr 7
1
Sklep Spożywczy PHU MARO Marek Nowak ul. Główna 51A 41-709 Ruda Śląska
39 173,00
9 427,00
24 187,50
29 811,76
5 777,00
40 096,50
11 099,50
2
Piekarnia LIPIANIN G.W.Lipianin 49-351 Przylesie 32
—–
—–
—–
—–
6 410,30
—–
—–

Termin realizacji: od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Warunki płatności: zgodnie z zapisami wzoru umowy

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie