INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 16.12.2019 r. godz. 11.00

Oznaczenie sprawy: CKZ.2701.1.2019/AZAZ

Zamówienie na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B – stanowiące Zadanie Nr 4 Projektu „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach podziałania 11.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 prowadzonym w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1570 z późn. zm.).

Termin realizacji: do 90 dni od dnia rozpoczęcia kursu:

  • dla I grupy (23 osoby), planowany termin rozpoczęcia kursu to 3 lutego 2020 r. z zastrzeżeniem, iż termin może się zmienić w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia,
  • dla 2 grupy (7 osób) termin rozpoczęcia kursu to 4 maja 2020 r.

Warunku płatności: zgodnie z zapisami wzoru umowy

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 51 000,00 zł brutto w tym:

Nr zadania
Opis i nazwa zadania
Kwota brutto, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania
1
przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B – stanowiące Zadanie Nr 4 Projektu „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 11.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
51 000,00 zł

Złożone w prawidłowym trybie oferty:

Lp
Nazwa i Adres wykonawcy
Cena netto/brutto
1
Ośrodek Szkolenia Kierowców „BOLID” Barbara Poranek 41-709 Ruda Śląska ul. Pokoju 5/4
51 000,00 zł 1 700,00 zł za 1 osobę

Informacja z otwarcia ofert