Uczniu,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji organizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 • Każdy niepełnoletni uczeń zobowiązany jest przynieść ze sobą w dniu konsultacji:
  • Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych dotyczące stanu zdrowia dziecka (Załącznik nr 1),
  • Zgodę rodziców / opiekunów prawnych na pomiar temperatury (Załącznik nr 2).
 • Uczeń, który nie przyniesie ze sobą powyższych dokumentów nie zostanie wpuszczony na teren CKZ.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do CKZ własny zestaw zeszytów i przyborów. W CKZ nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i z CKZ korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do CKZ obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora CKZ.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sobót zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosowanie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie CKZ.

Informacja dla uczniów, którzy zamierzają skorzystać od 01.06.2020 r. z konsultacji

Regulamin konsultacji

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zarażenia koronawirusem

Oświadczenie rodzica