2 styczeń 2001 r.
Konkurs na dyrektora CKP
Stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej w ramach przeprowadzonego konkursu powierzono Panu Janowi Lomania.
2 styczeń 2001 r.
2 styczeń 2001 r.
Rozpoczęcie działalności Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej
Rozpoczęcie działalności zgodnie ze statutem nadanym Uchwałą Nr 420/XXX/2000 Rady Miejskiej Rudy Śląskiej w sprawie aktu założycielskiego, nadania statutu oraz określenia formy organizacyjno-prawnej jako jednostki sektora finansów publicznych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej. Działalność rozpoczęto na bazie zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych - warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, Zespołu Szkół Zawodowych nr 4, Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych, Zespołu Szkół Zawodowych im. Jadwigi Markowej, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kochłowicach oraz Bloku żywieniowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3
2 styczeń 2001 r.
luty 2001 r.
Inauguracja kształcenia uczniów
Inauguracja kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w formie kursów z przedmiotów zawodowych.
luty 2001 r.
październik 2001 r.
Zakup tokarki sterowanej numerycznie TUG 40 MN
Tokarka sterowana numerycznie TUG 40 MN zakupiona została ze środków przekazanych przez Radę Miasta Ruda Śląska. Tokarka posiada 8 pozycyjną głowicą narzędziową ze sterowaniem numerycznym. Jest nowoczesną, uniwersalną tokarką CNC przeznaczoną do wysokowydajnej, a jednocześnie precyzyjnej obróbki detali. Poprzez zastosowanie nowoczesnego, prostego i intuicyjnego w obsłudze sterowania Sinumerik 810D Manual Turn skraca czas przygotowawczy i do minimum eliminuje błędy powstające przy programowaniu. Dysponuje gotowymi cyklami obróbczymi, które skracają czas programowania.
październik 2001 r.
maj 2002 r.
Zakup frezarki sterowanej numerycznie FYN 50 N
Frezarka FYN 50 N jest obrabiarką sterowaną numerycznie NC z programowaniem NUMERIK H646. Ma zastosowanie w produkcji seryjnej. Dzięki zastosowaniu sterowania numerycznego umożliwia dokładniejsze wykonywanie elementów powtarzalnych. Zastosowanie układu NC umożliwia również wykonywanie przedmiotów o skomplikowanych kształtach.
maj 2002 r.
czerwiec 2002 r.
Przeniesienie pracowni elektryczno-elektronicznych
Przeniesienie pracowni elektryczno-elektronicznych z warsztatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Rudzie Śląskiej przy ul. Tołstoja 13 do warsztatu przy ul. Planty Kowalskiego 3.
czerwiec 2002 r.
listopad 2002 r.
Zakup programu MTS - Mathematisch Technische Software
Oprogramowanie MTS umożliwia nauczanie programowania maszyn numerycznych w zakresie toczenia i frezowania w neutralnym sterowaniu MTS, tworzenie rysunków CAD i przetwarzanie ich na programy maszynowe oraz przetwarzanie programów neutralnych na dowolny typ sterowania maszyn i programowania zgodnie z instrukcjami danego rodzaju sterowania dla wszystkich obecnych na rynku sterowników i obsługę wszystkich obecnych na rynku maszyn CNC. Jest profesjonalnym oprogramowaniem przeznaczonym do dydaktyki, ale również do sterowania obrabiarkami.
listopad 2002 r.
lipiec - sierpień 2003 r.
Remont zaplecza socjalnego oraz elewacji budynku
Remont zaplecza socjalnego dla uczniów oraz elewacji budynku Warsztatu Mechanicznego przy ul. Gen. Hallera 6.
lipiec - sierpień 2003 r.
sierpień 2003 r.
Zakup sprzętu do pomiarów elektrycznych
Zakup sprzętu do pomiarów elektrycznych (oscyloskopy elektroniczne, mierniki uniwersalne, mierniki rezystancji i izolacji).
sierpień 2003 r.
25 czerwiec 2004 r.
Uroczyste otwarcie Stacji Kontroli Pojazdów
Uroczyste otwarcie Stacji Kontroli Pojazdów w zmodernizowanej części Warsztatu Ślusarsko-Stolarskiego przy ul. Tunkla 147. Stacja kontroli pojazdów przygotowana została do przeprowadzania przeglądów samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony. Jest to stacja przejazdowa o długości 34 metrów z kanałem przeglądowym. Wyposażona została w urządzenie do pomiaru sprawności amortyzatorów, urządzenie rolkowe do badania sił hamowania, urządzenie do regulacji świateł, "szarpak" do badania luzów w układzie kierowniczym oraz analizator spalin. Na stacji prowadzimy proces szkolenia uczniów, którzy poznają tajniki nowoczesnej diagnostyki samochodowej pod okiem przygotowanego i posiadającego uprawnienia diagnosty.
25 czerwiec 2004 r.
czerwiec 2004 r.
Utworzenie ośrodka egzaminacyjnego
Utworzenie ośrodka egzaminacyjnego we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie w 7 zawodach dla zasadniczej szkoły zawodowej i w 4 zawodach dla technikum.
czerwiec 2004 r.
17 marzec 2005 r.
Przyznanie akredytacji Śląskiego Kuratora Oświaty
Przyznanie akredytacji Śląskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych jako drugiej placówce oświatowej w województwie śląskim.
17 marzec 2005 r.
21 wrzesień 2005 r.
Otwarcie pracowni fryzjersko-kosmetycznych
Otwarcie pracowni fryzjersko-kosmetycznych w warsztacie przy ul. Hallera 6 (adaptacja warsztatów obróbki ręcznej - ślusarni) stworzenie pracowni fryzjerskiej, kosmetycznej, krawieckiej i internetowej.
21 wrzesień 2005 r.
13 grudzień 2005 r.
Udział w projekcie Pracownie komputerowe Centrów Kształcenia Praktycznego i Centrów Kształcenia Ustawicznego
Wyposażenie pracowni internetowej w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską i Ministra Edukacji i Nauki "Pracownie komputerowe Centrów Kształcenia Praktycznego i Centrów Kształcenia Ustawicznego". Wartość przekazanej pracowni wynosiła 87 892,92 zł. Pracownia wyposażona została w czternaście zestawów komputerowych oraz jeden komputer nauczycielski. Dzięki połączeniu komputerów w sieć, uczniowie uzyskali możliwość korzystania z internetu oraz drukowania swoich dokumentów z każdego komputera w sieci. W pracowni można kształcić młodzież w kierunkach sieci komputerowe, programowanie, grafik komputerowy, elektronik lub mechanik. Dzięki wyposażeniu pracowni w skaner i pakiet specjalistycznych programów graficznych, uczniowie mogą przetwarzać i obrabiać graficznie obrazy. Pracownia posiada swój serwer WWW, FTP oraz pocztę elektroniczną dzięki czemu możemy kształcić młodzież pod kątem konfigurowania systemów operacyjnych.
13 grudzień 2005 r.
marzec 2006 r.
Otwarcie serwisu samochodowego
Otwarcie serwisu samochodowego w części zmodernizowanego Warsztatu Ślusarsko-Stolarskiego przy ul. Tunkla 147. Pracownia składa się z dwóch równoległych stanowisk do wykonywania napraw i przeglądów pojazdu wyposażonych w podnośniki słupowe o dopuszczalnym udźwigu do 3000 kg. Podnośniki pozwalają na swobodny i bezpieczny dostęp mechanika do samochodu przy wymianie części lub naprawie uszkodzonych elementów. Na stanowiskach wykonywane są usługi dotyczące bieżącej kontroli pojazdu t.j. wymiana oleju, klocków hamulcowych, czy tłumika oraz napraw układu zawieszenia z wymianą amortyzatorów włącznie. Serwis wyposażony został również w stanowisko do wymiany ogumienia składające się z podnośnika hydraulicznego niskiego podnoszenia umożliwiającego jednorazowo wymianę wszystkich kół samochodu, montażownicę do wymiany opon samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, wyważarkę do kół umożliwiającą komputerowe dobieranie odważników do wyważania sprawdzanego koła samochodu.
marzec 2006 r.
styczeń - sierpień 2006 r.
Modernizacji oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej ze środków przyznanych z Funduszu Phare
Realizacja projektu polegającego na modernizacji oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej, ze środków przyznanych z Funduszu Phare, przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wysokość przyznanej dotacji wynosiła 110 292,89 EURO, z czego 82 719,67 EURO to środki z Funduszu Phare a pozostałe z budżetu miasta Ruda Śląska. Celem programu było udzielenie pomocy władzom samorządowym i ich partnerom społecznym w zakresie modernizacji oferty edukacyjnej placówek kształcenia zawodowego i dopasowania jej do potrzeb rynku pracy. Dofinansowanie zostało przeznaczone na doposażenie czterech branż zawodowych: gastronomicznej, fryzjerskiej, mechaniki samochodowej i mechanicznej. W ramach projektu zakupiono m.in. Pionowe Centrum Obróbcze R-550 "HARNAŚ" wyposażone w układ sterowania ciągłego typu Fanuc Oi-MB, 16 pozycyjny magazyn narzędziowy oraz podzielnicę CNC. Dodatkowo Centrum wyposażone zostało w sondy pomiarowe narzędzi i przedmiotu obrabianego, które ułatwiają i przyśpieszają proces ustawiania narzędzi oraz przedmiotu obrabianego w przestrzeni obróbczej obrabiarki. Centrum Obróbcze dzięki zastosowaniu nowoczesnego sterowania Fanuc Maniual znacznie skraca czas przygotowania programu obróbczego i daje możliwość przeprowadzenia symulacji obróbki w 3D. Może wykonywać obróbkę w 4 osiach jednocześnie. Zakupiono także piec konwekcyjno-parowy, który jest urządzeniem wielofunkcyjnym, służącym do gotowania, smażenia, pieczenia, duszenia i zapiekania potraw. Dzięki zastosowaniu wentylatorów w piecu zachodzi ciągła cyrkulacja gorącego powietrza. Woda, która jest rzucana na wentylatory automatycznie zamieniana jest w parę wodną co zapewnia ciągłe nawilżanie produktu. Dzięki temu w czasie obróbki cieplnej powstają niewielkie ubytki wagowe, a prawie wszystkie witaminy, sole mineralne i substancje odżywcze pozostają w produkcie.
styczeń - sierpień 2006 r.
1 wrzesień 2006 r.
Rozpoczęcie działalności Państwowych Komisji Egzaminacyjnych
Rozpoczęcie działalności Państwowych Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy oraz tytuł zawodowy mistrza powołanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.
1 wrzesień 2006 r.
wrzesień 2006 r.
Zakończenie remontu części biurowej
Zakończenie remontu części biurowej Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Gen. Hallera 6.
wrzesień 2006 r.
19 styczeń 2007 r.
Uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Szkoleniowego TOYOTA
Uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Szkoleniowego TOYOTA. Toyota Motor Poland w całości pokryła koszty związane z adaptacją części budynku CKP, przy ul. Gen. Hallera 6, przeznaczoną na Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota oraz zakupiła wyposażenie pracowni. CKP otrzymało także samochód osobowy Toyota Avensis na którym przeprowadzane są ćwiczenia dydaktyczne. Remont pozostałej części CKP został wykonany ze środków budżetu miasta Ruda Śląska. W nowo powstałych pracowniach uczniowie technikum jak i pracownicy serwisów Toyoty poznają zagadnienia z zakresu nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. Pracownicy serwisów zostają zaznajamiani z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi wprowadzanymi przez firmę do swoich pojazdów. Zajęcia prowadzone są z zastosowaniem najnowszych zdobyczy nauki, przy wykorzystaniu pełnej gamy środków audiowizualnych oraz przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu do obsługi i kontroli diagnostycznej pojazdów samochodowych.
19 styczeń 2007 r.
listopad 2005 r. - kwiecień 2007 r.
Realizacja projektu "Przez kuchnię do Europy"
Realizacja projektu "Przez kuchnię do Europy" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, polegającego na kształceniu osób pracujących, chcących uzyskać lub podnieść swoje umiejętności zawodowe. Projekt dotyczył 225 osób pracujących i nie zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy podzielonych na trzy grupy docelowe: Pomoc kucharza - 90 osób pracujących o niskim stażu pracy (w tym zagrożeni zwolnieniem) zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do zajmowanego stanowiska zgodnie z potrzebami rynku pracy, Kucharz - 90 osób pracujących co najmniej trzy lata na stanowisku pomocnika kucharza nie posiadających przygotowania zawodowego chcących uzyskać tytuł robotnika wykwalifikowanego, Kuchmistrz - 45 osób pracujących co najmniej trzy lata, z wykształceniem kucharza chcących z własnej inicjatywy podwyższyć kwalifikacje uzyskać tytuł mistrza w zawodzie. Szkolenia odbywały się w trzech czteromiesięcznych transzach po 5 grup liczących po 15 osób. Wysokość przyznanej dotacji wynosiła 1 082 247,66 zł.
listopad 2005 r. - kwiecień 2007 r.
lipiec 2006 r. - listopad 2007 r.
Realizacja projektu "Twój Image, Twój Sukces"
Realizacja projektu "Twój Image, Twój Sukces" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, polegającego na kształceniu osób, chcących uzyskać umiejętności zawodowe w zawodzie fryzjer. W ramach szkolenia, w zależności od posiadanych już kwalifikacji, można było ukończyć jeden z trzech niżej wymienionych kursów: Fryzjer (60 osób), Mistrz fryzjerstwa (60 osób), lub Specjalista nowoczesnych trendów we fryzjerstwie (60 osób). Po zdaniu egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty w Katowicach, 59 osób otrzymało tytuł zawodowy mistrza w zawodzie fryzjer. Wysokość przyznanej dotacji wynosiła 1 428 070,19 zł.
lipiec 2006 r. - listopad 2007 r.
28 luty 2008 r.
Udział w projekcie w ramach programu EQUOL
Gościliśmy grupę nauczycieli, wychowawców oraz osób organizujących kształcenie w różnych formach z Anglii, Niemiec, Grecji i Belgii. Osoby te brały udział w projekcie w ramach programu EQUOL. Goście zapoznali się z Centrum Kształcenia Praktycznego, uczestniczyli w zajęciach praktycznych w pracowni fryzjerskiej, w warsztacie obróbki skrawaniem i w kuchni. W dyskusji która odbyła się na zakończenie spotkania osoby które mają całkowicie odmienne doświadczenie zawodowe podzieliły się swoimi uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi realizowanego przez nas procesu dydaktycznego.
28 luty 2008 r.
13 sierpień 2008 r.
Podpisanie umowy na realizację projektu "Smaki Europy"
Podpisanie umowy na realizację projektu "Smaki Europy" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach poddziałania 8.1.1 Wspierania rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw PO KL. Głównym celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących mieszkających na terenie Bytomia, Chorzowa, Rudy Śląskiej lub Świętochłowic, chcących z własnej inicjatywy nabyć nowe, uzupełnić lub podwyższyć swoje kwalifikacje i umiejętności lub są pasjonatami sztuki kulinarnej, a także chcą potwierdzić uzyskane umiejętności w trakcie swojej pracy poprzez zdanie egzaminu państwowego (na tytuł zawodowy lub tytuł mistrza). Projekt miał w szczególności na celu zapoznanie uczestników projektu z nowymi technikami i trendami w gastronomii, zarówno w kuchni polskiej jak i międzynarodowej, poznanie zasad zdrowego odżywiania oraz podniesienie jakości usług gastronomicznych wykonywanych przez lepiej wykwalifikowany personel. W ramach projektu przewidziano stworzenie 3 poziomów szkolenia po 36 osób (zajęcia praktyczne w grupach po 12 osób). Wysokość przyznanej dotacji wynosiła 1 288 343,38 zł.
13 sierpień 2008 r.
1 wrzesień 2008 r.
Powstanie Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowegow Rudzie Śląskiej
Podjęcie Uchwały Nr 535/XXVII/2008 przez Radę Miasta Ruda Śląska w sprawie Aktu Założycielskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz utworzeniu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
1 wrzesień 2008 r.
5 marzec 2010 r.
Podpisanie umowy na realizację projektu "Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych w budynku CKPiDZ w Rudzie Śląskiej przy ul. Planty Kowalskiego 3"
Podpisanie umowy na realizację projektu "Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych w budynku CKPiDZ w Rudzie Śląskiej przy ul. Planty Kowalskiego 3", ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach działania 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego RPO WSL. Zakres projektu obejmował rozbudowę, remont i wyposażenie / doposażenie (sali komputerowej, pracowni elektrycznej do zajęć teoretycznych i praktycznych, pracowni dla sprzedawców, pracowni elektronicznej, pracowni fryzjersko-kosmetycznej, pracowni krawieckiej, pracowni budowlanej, sali mechatroniki, pokoju nauczycielskiego, portierni, pokoju socjalnego, pomieszczenia przeznaczonego na szatnie dla uczestników kursu oraz dobudowie do warsztatu – 3 sal dydaktycznych i ich wyposażenie (w tym, pracowni gastronomicznej na parterze). Wysokość przyznanej dotacji wynosiła 3 000 545,94 zł.
5 marzec 2010 r.
27 maj 2010 r.
Podpisanie umowy na realizację projektu "Potwierdź, co Potrafisz"
Podpisanie umowy na realizację projektu "Potwierdź, co Potrafisz" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach działania 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego PO KL. Grupą docelową były osoby w wieku 25-64 lat (i osoby nie uczące się w wieku 18-24 lat), zamieszkałe i/lub pracujące w województwie śląskim, które z własnej inicjatywy zainteresowane były zdaniem egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty w Katowicach na tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodach: murarz, posadzkarz, operator obrabiarek skrawających, sprzedawca lub kucharz małej gastronomii. Wysokość przyznanej dotacji wynosiła 466 789,04 zł.
27 maj 2010 r.
1 grudzień 2009 r. - 31 marzec 2011 r.
Realizacja projektu "Fachowiec w zawodzie"
Realizacja projektu "Fachowiec w zawodzie" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach działania 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego PO KL. Projekt obejmował realizację egzaminów państwowych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty w Katowicach przy Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej. Egzaminy odbywały się w następujących zawodach: Kucharz małej gastronomii - 30 osób na tytuł zawodowy mistrza, Fryzjer - 40 osób na tytuł zawodowy mistrza, Operator obrabiarek skrawających - 20 osób na tytuł zawodowy mistrza, i Sprzedawca - 100 osób na tytuł zawodowy.
1 grudzień 2009 r. - 31 marzec 2011 r.
1 marca 2013 r.
Rozpoczęcie kształcenia w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych
Zrealizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, w kwalifikacjach: M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających (w ramach zawodów: operator obrabiarek skrawających 722307 i technik mechanik 311504) i T.06 sporządzenie potraw i napojów (w ramach zawodów: kucharz 512001 i technik żywienia i usług gastronomicznych 343404).
1 marca 2013 r.
17 październik 2013 r.
Seminarium "Od pomysłu do przemysłu"
Nauczyciele Warsztatu Mechanicznego we współpracy z dystrybutorem oprogramowania CAD/CAM, firmą CNS Solution z Warszawy i ich oddziałem w Katowicach, oraz dystrybutorem narzędzi południowokoreańskiej firmy YG-1 CO, zorganizowali seminarium "Od pomysłu do przemysłu". Seminarium składało się z dwóch części. W pierwszej odbyła się prezentacja projektowania części maszyny oraz powstała dokumentacja technologiczna z wykorzystaniem programów CAD/CAM. W drugiej zaprezentowano nowoczesne narzędzia oraz przeprowadzono nimi szybkościową obróbkę z wykorzystaniem 4 osi na Pionowym Centrum Obróbczym R550 "Harnaś" wcześniej zaprojektowanego przedmiotu. Spotkanie było przeznaczone dla przedsiębiorców z południowej Polski. Dzięki współpracy z firmami organizującymi seminarium CKPiDZ bezpłatnie wzbogaciło się o kilka nowoczesnych narzędzi oraz firma CNS Solution sfinansowała zakup farb na odnowienie hali maszyn.
17 październik 2013 r.
wrzesień 2017 r. - kwiecień 2018 r.
Realizacja projektu "Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w CKPiDZ w Rudzie Śląskiej"
Projekt polegał na modernizacji i wyposażeniu 5 pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, obejmujących swym zakresem branżę elektryczną, gastronomiczną, fryzjerską oraz handlową. Głównym celem projektu był wzrost kompetencji uczniów poprzez inwestycje w infrastrukturę służącą zwiększeniu szans na lokalnym i regionalnym rynku pracy.
wrzesień 2017 r. - kwiecień 2018 r.
listopad 2017 r.
Rozpoczęcie realizacji projektu "Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej"
Celem głównym projektu jest podniesienie w okresie do 31.08.2020 roku jakości kształcenia w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 26 nauczycieli/-ek zawodu, wzmacnianie zdolności do zatrudnienia 150 uczniów i uczennic CKPiDZ dzięki organizacji doradztwa edukacyjno – zawodowego, staży i praktyk zawodowych oraz kursów certyfikowanych. Cel główny projektu jest odpowiedzią na diagnozę potrzeb przedstawioną przez dyrektora CKPiDZ.
listopad 2017 r.
1 wrzesień 2019 r.
Przekształcenie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Przekształcenie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej zgodnie z zmianą Ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe
1 wrzesień 2019 r.