Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej publikuje Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami związanymi z egzaminem dostępnymi na stronie CKZ.

Egzamin pisemny

Zawód
Kwalifikacja
Czas trwania egzaminu
Forma egzaminu
Miejsce odbywania egzaminu
Szkoła / Placówka kierująca zdających
Data egzaminu
Godzina rozpoczęcia egzaminu
Krawiec 753105
AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
60 minut
D
41-709 Ruda Śląska, ul. Gen. Hallera 6
Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
23.06.2020 r.
10:00
Operator obrabiarek skrawających 722307
MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
60 minut
D
41-709 Ruda Śląska, ul. Gen. Hallera 6
Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
23.06.2020 r.
10:00

Egzamin praktyczny

Zawód
Kwalifikacja
Czas trwania egzaminu
Forma egzaminu
Miejsce odbywania egzaminu
Szkoła / Placówka kierująca zdających
Data egzaminu
Godzina rozpoczęcia egzaminu
Operator obrabiarek skrawających 722307
MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
120 minut
W
41-709 Ruda Śląska, ul. Gen. Hallera 6
Zespół Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej
02.07.2020
8:00, 12:00
Zespół Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej
02.07.2020
12:00
03.07.2020
8:00
Zespół Szkół Technicznych nr 2 w Chorzowie
03.07.2020
12:00
Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Ślaśkiej
02.07.2020
12:00, 16:00
Technik mechatronik 311410
EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
150 minut
W
41-709 Ruda Śląska, ul. Planty Kowalskiego 3
Zespół Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej
29.06.2020
8:00, 12:00
30.06.2020
8:00, 12:00
Kucharz 512001
TG.07 Sporządzenia potraw i napojów
120 minut
W
41-707 Ruda Śląska, ul. Oświęcimska 90
Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
29.06.2020
8:00, 12:00
02.07.2020
8:00
Zespół Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej
29.06.2020
16:00
02.07.2020
12:00
03.07.2020
12:00
Zespół Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej
03.07.2020
8:00
Zespół Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach
03.07.2020
8:00
Rzemieślnicza Branżowa Szkołą I Stopnia w Katowicach
03.07.2020
12:00
Kucharz 512001 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
T.06 Sporządzanie potraw i napojów
120 minut
W
41-707 Ruda Śląska, ul. Oświęcimska 90
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
01.07.2020
12:00
Murarz-tynkarz 711204
BD.14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
210 minut
W
41-707 Ruda Śląska, ul. Tunkla 147
Zespół szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
30.06.2020
9:00
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
180 minut
W
41-707 Ruda Śląska, ul. Tunkla 147
Zespół Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej
01.07.2020
9:00, 15:00
Elektryk / Technik elektryk
EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
180 minut
W
41-707 Ruda Śląska, ul. Tunkla 147
Zespół Szkół nr 3 w Rudzie Ślaskiej
29.06.2020
9:00
30.06.2020
9:00
Zespół Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej
01.07.2020
9:00
Technik pojazdów samochodowych 311513
Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
120 minut
W
41-707 Ruda Śląska, ul. Tunkla 147
Zespół Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej
29.06.2020
8:00, 12:00, 16:00
30.06.2020
8:00, 12:00
Mechanik pojazdów samochodowych 723103
MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
120 minut
W
41-707 Ruda Śląska, ul. Tunkla 147
Zespół Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej
01.07.2020
8:00, 12:00, 16:00
Zespół Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej
02.07.2020
8:00
Zespół Szkół Technicznych nr 2 w Chorzowie
02.07.2020
12:00, 16:00
03.07.2020
8:00
KKZ Sp. z o.o. Wrocław
03.07.2020
8:00
Rzemieślnicza Branżowa Szkoła i Stopnia w Katowicach
03.07.2020
12:00
Mechanik pojazdów samochodowych 723103
M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
120 minut
W
41-707 Ruda Śląska, ul. Tunkla 147
Zespół Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach
30.06.2020
16:00
Mechanik motocyklowy 723107
MG.23. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych
120 minut
W
41-707 Ruda Śląska, ul. Tunkla 147
Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu
01.07.2020
8:00, 12:00
Elektryk 741103
E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
180 minut
W
41-707 Ruda Śląska, ul. Tunkla 147
Zespół Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej
30.06.2020
15:00
Elektryk 741103
E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
180 minut
W
41-707 Ruda Śląska, ul. Tunkla 147
Zespół Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej
29.06.2020
15:00
Fryzjer 514101 Technik usług fryzjerskich 514105
AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
180 minut
W
41-709 Ruda Śląska, ul. Gen. Hallera 6
Zespół Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej
29.06.2020
9:00, 15:00
30.06.2020
9:00
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych w Bytomiu
30.06.2020
15:00
Zespół Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej
30.06.2020
15:00
01.07.2020
9:00, 15:00
Zespół Szkół Technicznych nr 2 w Chorzowie
02.07.2020
9:00
Krawiec 753105
AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
180 minut
W
41-709 Ruda Śląska, ul. Planty Kowalskiego 3
Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
29.06.2020
9:00, 15:00
30.06.2020
9:00, 15:00
01.07.2020
15:00
Sprzedawca 522301
AU.20 Prowadzenie sprzedaży
150 minut
W
41-709 Ruda Śląska, ul. Planty Kowalskiego 3
Zespół Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej
29.06.2020
8:00, 12:00
Zespół Szkół w Bytomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
29.06.2020
16:00
01.07.2020
12:00
Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Piekarach Śląskich
29.06.2020
16:00
01.07.2020
8:00
Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu
30.06.2020
8:00
Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
30.06.2020
12:00
03.07.2020
16:00
Zespół Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej
30.06.2020
16:00
01.07.2020
16:00
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych w Bytomiu
01.07.2020
8:00
01.07.2020
16:00
02.07.2020
8:00, 12:00, 16:00
03.07.2020
8:00
Zespół Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach
01.07.2020
12:00
Zespół Szkół Technicznych nr 2 w Chorzowie
03.07.2020
12:00
Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Katowicach
03.07.2020
12:00