Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) oraz zgodnie z postanowieniami Rady Pedagogicznej CKZ z 31.08.2020 r. dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Centrum są:

  • 18 stycznia 2021 r.
  • 19 stycznia 2021 r.
  • 4 czerwca 2021 r.

Informacja dot. dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych