Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej działa jako jednostka budżetowa Miasta Ruda Śląska. Placówka jest jednostką budżetową, posiada roczny plan finansowy, który jest częścią budżetu miasta, prowadzi gospodarkę finansową oraz materiałową zgodnie z zasadami prawa finansowego.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE