Poniżej zamieszczamy kilka najważniejszych zasad i zaleceń dla uczniów i ich rodziców dotyczących bezpieczeństwa w placówce.